Rozwody w Gdyni

Rozwód to zawsze sytuacja niekomfortowa, stresująca i generująca różnego rodzaju problemy. To koniec pewnego etapu w życiu, do którego również powinniśmy się w odpowiedni sposób przygotować. Rozwód może zmienić naszą sytuację prawną, rodzinną, emocjonalną, finansową, a także biznesową. Przeprowadzenie sprawy rozwodowej jest konieczne, aby podzielić majątek, ustalić opiekę nad dziećmi, rozwiązać innego rodzaju ważne kwestie. Pomoc specjalisty może pomóc nam uprościć cały proces, zmniejszyć stres, a także osiągnąć taki efekt, na którym nam po prostu zależy.

Na czym polega rozwód?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd. Jest to ostateczny krok w przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia i kontynuować wspólnego pożycia. Rozwód może być orzeczony na wniosek jednego lub obojga małżonków. Wniosek o rozwód może być złożony w sądzie rejonowym, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Aby sąd mógł orzec rozwód, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • zawarcie małżeństwa,
  • istnienie między małżonkami konfliktu nie dającego się przezwyciężyć,
  • brak szans na poprawę pożycia małżeńskiego.

W przypadku gdy między małżonkami nie ma dzieci, rozwód może zostać orzeczony bez orzekania o winie. W takiej sytuacji sąd stwierdza jedynie, że między małżonkami istnieją nieodwracalne istniejące uniemożliwiające wspólne pożycie.

Dlaczego przy sprawie rozwodowej potrzebny jest specjalista?

Rozwód to poważna decyzja, która może mieć wpływ na całe życie. Dlatego ważne jest, aby dobrze się do niej przygotować i mieć świadomość, jakie konsekwencje może ona przynieść. Prawnik może pomóc w następujących kwestiach:

Rozumiemy swoje prawa i obowiązki

Prawnik zna przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego, dlatego może pomóc nam zrozumieć nasze prawa i obowiązki w związku z rozwodem. Może udzielić nam informacji na temat możliwości uzyskania rozwodu, podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi itp.

Przygotowujemy odpowiednią dokumentację

Rozwód to proces prawny, który wymaga sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Prawnik może pomóc nam w przygotowaniu pozwu o rozwód, wniosków o podział majątku czy alimenty, czy też innych pism procesowych.

Reprezentujemy nasze interesy przed sądem

Prawnik może reprezentować nas przed sądem w trakcie postępowania rozwodowego. Może negocjować z drugą stroną, brać udział w rozprawach i przedstawiać nasze argumenty.

Zapewniamy wsparcie i pomoc

Rozwód to trudna sytuacja, która może być źródłem wielu emocji. Prawnik może zapewnić nam wsparcie i pomoc w tym trudnym czasie. Może udzielić nam porad, jak poradzić sobie z emocjami, jak radzić sobie z dziećmi w sytuacji rozwodu, czy też jak rozpocząć nowe życie po rozwodzie.

Istotne jest dla nas również prawo rodzinne w Gdyni.