Prawo rodzinne w Gdyni

W naszej kancelarii specjalizujemy się między innymi w rozwiązywaniu spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rodzinnym. Oferta usług skierowana jest także do klientów indywidualnych, a także do przedsiębiorców. Zatrudniamy prawników, którzy mają odpowiednie wykształcenie, znają obowiązujące przepisy prawne, jak również potrafią analitycznie podejść do przedstawionych dokumentów, określić stan prawny, a także zasugerować potencjalnemu klientowi najlepsze dla niego rozwiązanie. Dzięki takiej współpracy możliwe jest np. ograniczenie stresu i szybsze rozwiązanie problemów.

Prawo rodzinne – jaki jest j ego zakres?

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, która reguluje stosunki społeczne wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa i opieki. Zakres prawa rodzinnego jest bardzo szeroki i obejmuje wiele zagadnień, takich jak:

 • zawarcie małżeństwa,
 • ustrój majątkowy małżonków,
 • stosunki osobiste między małżonkami,
 • rozwód,
 • separacja,
 • władza rodzicielska jako prawo i obowiązek,
 • zakres władzy rodzicielskiej,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskie,
 • opieka nad dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • adopcja,
 • kuratela nad dzieckiem
 • obowiązek alimentacyjny,
 • wysokość alimentów,
 • sposoby płacenia alimentów,
 • zmiana wysokości alimentów,
 • opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Prawo rodzinne ma na celu ochronę rodziny i jej członków. Reguluje prawa i obowiązki małżonków, rodziców i dzieci, a także innych osób spokrewnionych lub pozostających w stosunku opiekuńczym. Istotnym elementem naszej pracy jest również prawo cywilne w Gdyni.