Prawo cywilne w Gdyni

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się również w pomocy w zakresie prawa cywilnego. Dla klientów z Gdyni i okolic oferujemy pomoc, która obejmuje współpracę zarówno z osobami prywatnymi, jak również z przedsiębiorcami czy fundacjami. Sprawy cywilne to sprawy, które dotyczą stosunków między osobami fizycznymi lub prawnymi, a także między nimi a państwem. Do spraw cywilnych zalicza się m.in. sprawy o zapłatę, sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie itp. Sprawy cywilne mogą być bardzo skomplikowane i wymagają znajomości przepisów prawa cywilnego oraz praktyki w zakresie postępowania cywilnego. Dlatego optymalnie jest skorzystać z pomocy specjalisty prawnika, który będzie nas reprezentował w sprawie.

Prawo cywilne. Co dokładnie obejmuje?

Prawo cywilne ma na celu ochronę praw i wolności obywateli oraz zapewnienie sprawiedliwości w stosunkach między nimi. Prawo cywilne obejmuje wiele dziedzin, w tym:

  • prawo rzeczowe - reguluje stosunki dotyczące własności i innych praw rzeczowych,
  • prawo zobowiązań - reguluje stosunki dotyczące zobowiązań, czyli zobowiązań do czynienia, nieczynienia lub dania,
  • prawo rodzinne - reguluje stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także innymi osobami spokrewnionymi lub pozostającymi w stosunku opiekuńczym,
  • prawo spadkowe - reguluje stosunki dotyczące dziedziczenia,
  • prawo o osobach fizycznych i prawnych - reguluje stosunki dotyczące zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych i reprezentacji osób fizycznych i prawnych,
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - reguluje postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne,
  • prawo konsumenckie - reguluje stosunki między konsumentami a przedsiębiorcami,
  • prawo autorskie i prawa pokrewne - reguluje prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • prawo cywilne jest bardzo złożoną gałęzią prawa. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa cywilnego.

Pomagamy również w takim aspekcie, jak sprawy spadkowe w Gdyni.