Obsługa prawna firm w Gdyni

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to wyzwanie, które podejmuje coraz więcej osób. Porzucenie pracy na etacie i realizowanie siebie w obszarze biznesowym wymaga jednak bardzo dużo kreatywności, wytrwałości i zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo powinno również obejmować aspekty prawne. Obsługa prawna firm w Gdyni i okolicznych miejscowościach to istotny element oferty naszej kancelarii. Obsługujemy zarówno małe i średnie firmy, jak również większych partnerów biznesowych. Pomagamy tworzyć wszystkie dokumenty firmowe, sprawdzamy umowy i regulaminy, pomagamy rozwiązywać różnego rodzaju spory.

Obsługa prawna firm. Dlaczego jest ważna?

Zakres usług obsługi prawnej firm jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb danej firmy. Typowe usługi oferowane przez kancelarie prawne to:

 • porady prawne dotyczące bieżącej działalności firmy, takich jak zawieranie umów, zatrudnianie pracowników czy kwestie podatkowe,
 • opiniowanie umów przed ich podpisaniem,
 • przygotowywanie umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych,
 • reprezentacja firmy w postępowaniach sądowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów z kontrahentami czy pracownikami.

Obsługa prawna firmy jest istotna. Ważne aspekty to:

 • ochrona przed ryzykiem prawnym: działalność gospodarcza wiąże się z wieloma ryzykami prawnymi, takimi jak niewywiązanie się kontrahenta z umowy, naruszenie praw własności intelektualnej czy niekorzystne zmiany w przepisach prawa,
 • pomoc w podejmowaniu prawidłowych decyzji biznesowych: prawnicy mogą pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu obowiązujących przepisów prawa i ich wpływu na działalność firmy,
 • zapewnianie zgodności z prawem: obsługa prawna firm pomaga przedsiębiorcom w zapewnieniu zgodności ich działalności z obowiązującymi przepisami prawa. To istotne, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów może skutkować nałożeniem kar finansowych, administracyjnych czy nawet kar umownych.

Zakładanie spółek. Na czym polega ten proces?

Zakładanie spółek to proces, który polega na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego, który może prowadzić działalność gospodarczą. W Polsce istnieje wiele rodzajów spółek, a każdy z nich ma swoje własne zasady funkcjonowania.

Oto uproszczony schemat procesu zakładania spółki:

 • przygotowanie dokumentów. Należy przygotować umowę spółki (lub statut), listę wspólników i oświadczenie o wniesieniu wkładów,
 • rejestracja spółki w KRS. Należy złożyć wniosek o rejestrację spółki w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki,
 • ogłoszenie o rejestracji spółki. Należy ogłosić o rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czas trwania procesu zakładania spółki zależy od rodzaju spółki i od tego, czy wszystkie wymagane dokumenty są przygotowane poprawnie.