Alimenty w Gdyni

Życie rodzinne często na zaskakuje, niestety nie zawsze w pozytywny sposób .W sytuacjach kryzysowych, gdy dochodzi do sporów i narastają kłopoty, odpowiednim rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który może podjąć się mediacji i zaproponować najbardziej optymalne dla wszystkich stron rozwiązania, np. w zakresie alimentów. Taką pomoc zapewniamy klientom z Gdyni i okolicznych miejscowości. Zawsze dokładnie analizujemy wszystkie dokumenty oraz współpracujemy z obiema stronami w celu wypracowania konsensusu. Współpraca z prawnikiem pozwala uniknąć stresu oraz ograniczyć do minimum sytuacje dyskomfortowe.

Czym są alimenty i kiedy są przyznawane?

Alimenty to świadczenia pieniężne, które są wypłacane na rzecz osoby uprawnionej, czyli osoby, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Alimenty mogą być przyznane na rzecz dziecka, małżonka, rodzica, dziadka, wnuka lub rodzeństwa. Alimenty są przyznawane, gdy osoba uprawniona znajduje się w niedostatku. Niedostatek to stan, w którym osoba nie ma środków utrzymania, czyli środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Usprawiedliwione potrzeby życiowe to potrzeby, które są niezbędne do utrzymania się w godnym standardzie życia. Do usprawiedliwionych potrzeb życiowych zalicza się:

 • wyżywienie,
 • odzież,
 • mieszkanie,
 • leczenie,
 • edukację,
 • rozrywkę,
 • inne potrzeby, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jaka może być wysokość alimentów?

Wysokość alimentów jest ustalana przez sąd. Sąd bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej,
 • możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej,
 • stopień pokrewieństwa lub powinowactwa łączącego osobę uprawnioną z osobą zobowiązaną,
 • sytuacje osobiste, rodzinne i majątkowe osoby uprawnionej i zobowiązanej.

Pomagamy również w takich kwestiach, jak rozwody w Gdyni.