Radca prawny Anna Staszewska-Prys. Prawnik w Gdyni i Rumi

Prowadzę kancelarię prawną w Rumi i Gdyni. Zapewniam kompleksową obsługę prawną Klientom zamieszkałym na terenie całego województwa pomorskiego, a także udzielam porad prawnych online na terenie całego kraju. Z moich usług korzystają zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze. Obsługuje również spółki prawa handlowego, jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje. Uzyskane przeze mnie liczne specjalizacje w wielu dziedzinach prawa, umożliwiają mi oferowanie szerokiego zakresu usług . Zajmuje się prowadzeniem spraw w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję Klientów przed sądem na każdym etapie postępowania oraz sporządzam stosowne dokumenty.

 

figura Temidy
młotek przy wadze

Zakres usług

Zakres świadczonych przeze mnie usług prawnych obejmuje różne gałęzie prawa. Specjalizuję się w prawie rodzinnym, cywilnym, administracyjnym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem dokumentacji oraz reprezentacją Klientów przed sądami.

młotek na książce

Kancelaria Rumia

Rumia jest moim rodzinnym miastem, a niesienie pomocy prawnej dla jego mieszkańców jest dla mnie niezwykle ważne. Oferuję Państwu kompleksową obsługę prawną, zapewniając indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w powierzoną mi sprawę.

 

młotek na biurku

 Kancelaria Gdynia

Usługi prawne świadczę również na terenie Gdyni. Obsługuję zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Z moich usług korzystają również spółki prawa handlowego, jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje.

 

Potrzebują Państwo porady prawnej, ale dysponują zbyt małą ilością wolnego czasu?

Zapraszam do skorzystania z oferowanych przeze mnie porad prawnych online. Zapewniam szybką odpowiedź i dogłębną analizę danej sprawy. Przedstawiam korzystne rozwiązania Państwa problemu.

 

Jaki zakres usług może mieć prawnik?

Prawnik to osoba, która posiada wykształcenie prawnicze i jest uprawniona do wykonywania zawodu radcy prawnego lub doradcy prawnego. Prawnicy świadczą szeroki zakres usług prawnych, które obejmują:

 • porady prawne - udzielanie klientom informacji i porad prawnych w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • opiniowanie umów - analiza umów pod kątem ich zgodności z prawem,
 • przygotowywanie umów - sporządzanie umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych,
 • reprezentacja klientów przed sądem - występowanie w imieniu klientów w postępowaniach sądowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów - negocjowanie i mediacja w celu polubownego rozwiązania sporów,

Zakres usług prawnych zależy od specjalizacji prawnika. Istnieją bowiem różne dziedziny prawa, którymi zajmują się prawnicy. Do najpopularniejszych dziedzin prawa należą:

 • prawo cywilne - reguluje stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi,
 • prawo karne - reguluje postępowanie karne, w tym karę za przestępstwa i wykroczenia,
 • prawo rodzinne - reguluje stosunki między członkami rodziny, w tym małżeństwo, rozwód i opiekę nad dziećmi,
 • prawo gospodarcze - reguluje stosunki gospodarcze między przedsiębiorcami,
 • prawo podatkowe - reguluje opodatkowanie podatkami,
 • prawo administracyjne - reguluje działalność administracji publicznej,
 • prawo pracy - reguluje stosunki pracy między pracownikami i pracodawcami,

Prawnik może świadczyć usługi w jednej lub kilku dziedzinach prawa. W przypadku, gdy klient potrzebuje pomocy w zakresie, którego prawnik nie specjalizuje się, może zlecić sprawę innemu specjaliście.

Czym się kierować wybierając radcę prawnego?

Wybór radcy prawnego to ważna decyzja, ponieważ od jego wiedzy i doświadczenia zależy, czy klient otrzyma właściwą pomoc prawną. Przed wyborem radcy prawnego warto sprawdzić jego kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i opinie klientów. Szczególnie istotne są takie kwestie, jak:

 • kwalifikacje zawodowe: radca prawny powinien posiadać wykształcenie prawnicze i być wpisany na listę radców prawnych. Można to sprawdzić na stronie internetowej Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • doświadczenie: warto wybrać radcę prawnego, który ma doświadczenie w zakresie, w którym potrzebna jest pomoc. Można to sprawdzić, pytając o doświadczenie radcy prawnego w danej dziedzinie,
 • opinie klientów: opinie klientów mogą być pomocne w ocenie jakości pracy radcy prawnego. Można je znaleźć na stronach internetowych kancelarii prawnych lub w Internecie,
 • umiejętność komunikacji: radca prawny powinien umieć jasno i w sposób zrozumiały wyjaśniać klientowi przepisy prawa i sytuację prawną,
 • etyka zawodowa: radca prawny powinien przestrzegać zasad etyki zawodowej, w tym tajemnicy zawodowej.