Prawnik Rumia – jakie wyniki?

Czy sprawdzaliście kiedyś, jaka liczba kancelarii pojawi się w wyszukiwarce, kiedy wpiszemy frazę “radca prawny Rumia” albo “adwokat Rumia”? A czy zastanawialiście się, ilu prawników powinno przypadać na jednego mieszkańca w danym mieście? Przyjrzyjmy się zatem jakie jest nasycenie rynku usług prawniczych na świecie, Polsce oraz w Rumi i miastach ościennych.

kolorowe togi

 

 

Nasycenie rynku usług prawniczych na świecie i w Polsce

Jak podaje “Rzeczpospolita”, w Unii Europejskiej jeden prawnik przypada na 625 obywateli. W Kanadzie wskaźnik ten wynosi jeden na 400, a w Stanach Zjednoczonych jeden na 255 osób (dane z 2015 r.). Polska nie odbiega od średniej europejskiej – mamy obecnie ok.57.000 adwokatów i radców prawnych czynnych zawodowo ( według publikacji: “Rynek Usług Prawnych 2019/2020” Rzeczpospolita). Zatem na jednego prawnika w Polsce przypada średnio 660 obywateli.

Nasycenie rynku w różnych miastach Polski

Rynek usług prawniczych nie jest jednak jednolity. Największe nasycenie, a wręcz “przesycenie” można zaobserwować w Warszawie – na 1,7 mln mieszkańców, praktykuje 3.100 adwokatów i 11.000 radców prawnych. Daje to wynik zaledwie 120 Warszawiaków na jednego prawnika! Oczywiście wynik ten jest nieco zafałszowany, bo gros tych prawników pracuje w siedzibach korporacji, jako prawnicy in-house, bądź w stołecznych urzędach i administracji państwowej. Nie są to więc prawnicy dostępni dla przeciętnego Kowalskiego, mimo wszystko jednak ich liczba jest dalej imponująca.

W Gdyni działa ok. 312 kancelarii, co przy liczbie 246.000 mieszkańców daje wynik 1 prawnika przypadającego na 788 obywateli. Podobnie w największym mieście regionu, Gdańsku na 471.000 mieszkańców jest ok.604 kancelarii. Analizowany wskaźnik kształtuje się zatem na poziomie 1 prawnik na 780 Gdańszczan.

Sprawdźmy jeszcze Wejherowo, miasto o zbliżonej do Rumi liczbie mieszkańców, bo ok. 49.000. Tu znajdziemy aż 40 kancelarii adwokackich lub radcowskich, co wynika zapewne z obecności Sądu Rejonowego i siedziby Prokuratury w tym mieście.

 

Wyniki w wyszukiwarce na zapytanie “prawnik Rumia”

Rumia liczy w tej chwili około 47 tys. mieszkańców. W wyszukiwarce Google po wpisaniu hasła “prawnik Rumia” wyświetla się 25 kancelarii. A zatem w Rumi, na jednego prawnika przypada 1880 mieszkańców. Jak widać mieszkańcy naszego miasta nie mają tak szerokiego wyboru w doborze osób świadczących usługi prawne, jak w miastach ościennych. Wnioskować zatem należy, że jest jeszcze przestrzeń dla kilku nowych kancelarii w naszym mieście, do otwierania których serdecznie młodsze koleżanki i kolegów zachęcam!