21-11-2023

Ile trwa i jak przebiega postępowanie rozwodowe?

postępowanie rozwodowe

Ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania postępowania jest również zgoda na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli strony wyrażą taką zgodę, postępowanie może przebiegać znacznie szybciej. W przypadku braku zgody na rozwód bez orzekania o winie sąd musi zbadać przyczyny rozpadu małżeństwa, co może wydłużyć czas trwania sprawy.

 

Przebieg postępowania rozwodowego

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się od wniosku o rozwód, który należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stron. Wniosek taki można złożyć samodzielnie lub przy pomocy adwokata albo radcy prawnego. Warto zaznaczyć, że w przypadku wspólnego wniosku o rozwód, koszty sądowe są niższe.

Po złożeniu wniosku o rozwód sąd wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie obecni są małżonkowie oraz ich pełnomocnicy, jeśli takowych mają. Sąd wysłuchuje stron oraz ewentualnych świadków, a także zapoznaje się z dowodami przedstawionymi przez małżonków. Następnie sąd podejmuje decyzję o rozwodzie lub oddaleniu wniosku.

 

Konsekwencje rozwodu

W trakcie postępowania rozwodowego sąd może orzec o winie jednej ze stron lub obu stron za rozpad małżeństwa. Orzeczenie o winie może mieć wpływ na podział majątku wspólnego, alimenty czy opiekę nad dziećmi. Jeśli strony nie wyrażą zgody na rozwód bez orzekania o winie, sąd musi zbadać przyczyny rozpadu małżeństwa i wskazać winnego.