KLAUZULA RODO

Kancelaria Anna Staszewska-Prys

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FORMULARZY

 

„Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Staszewska-Prys, ul. Dębogórska 9, 84-230 Rumia, NIP: 9581265258, adres e-mail: kancelaria@radca-rumia.pl.

Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Dane będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych naruszają przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu”.